Historiek

In 1953 richtte Romain Wybo de pvba ALPACO (ALl PAckaging COmpany) op, na de overname van de Brusselse firma DE JONG & Co, die een vertegenwoordigings- portefeuille omsloeg rond afvul- en verpakkingsmachines.

Voor Romain Wybo, aan de basis een Izegemse borstelfabrikant, was het een helse uitdaging om in deze ,voor hem onbekende, sector een faam te verwerven. Hij spitste zich toe op de vertegenwoordiging van het Britse ALBRO fillers, vacuum afvulmachines, waarmee hij de Belgische en Noord-Franse markt overspoelde, vooral in de zuivel en de poeder wereld.

Dankzij talrijke relaties in Engeland, komt hij rond 1968 terecht in de brouwerijwereld, via de vertegenwoordiging van het Engels bedrijf “COLDFLOW”, fabrikant van bierkoelapparaten.

Al vlug komt de stap naar een klein assemblage atelier, waar de bierkoelers op maat van de Belgische markt gefabriceerd worden.

In 1972 komt Romain Wybo, via een relatie, in contact met het nog jong bedrijf SERAC (Société d’Etude et de Recherche d’Appareils de Conditionnement), fabrikant van gewicht afvulmachines. Al gauw nam deze nieuwe technologie de overhand op verouderde afvulmethodes zoals volumetrische vullers, vacuum afvulmachines of flowmeters.

In 1975 komt zoon Roderic in de zaak en wordt ALPACO een NV. Roderic Wybo spitste zich in de beginfase vooral toe op de ontwikkeling van de bierkoelapparaten met de introductie van de eigen merknaam “ALPACOLD”, terwijl vader Romain actief bleef in de verkoop van de SERAC afvulmachines.

Rond 1985 trok vader Romain zich geleidelijk terug uit de zakenwereld en het werd voor zoon Roderic en zijn echtgenote een drukke zakenperiode. Dit leidde tot de verkoop in 1991 van de afdeling “Bierkoel- en flessenkoelapparaten” aan het Finse HARTEK. In hetzelfde jaar kreeg ALPACO de exclusieve SERAC vertegenwoordiging voor Nederland, wat betekende dat ze Benelux-agent werd voor SERAC.

Terwijl de SERAC activiteit voor Roderic Wybo het grootste deel van zijn beroepsactiviteit betekende, kwam er voor ALPACO ook business bij omtrent alu-sealdeksels en RVS-spanklemringen.

In mei 2006 vervoegde kleinzoon Sam Wybo de firma ALPACO. De samenwerking “Roderic en Sam” heeft veel synergie teweeg gebracht met als gevolg dat de Alpaco zich richt op meerdere oplossingen voor het vullen en sluiten, naargelang de behoefte. Zo bieden we naast Serac roterende gewichtsvullers ook ELMAR volumetriche afvulmachines, NOVA cupfillers alsook lineaire en intermittent roterende vullers voor de lagere capaciteiten.

In 2013 verhuist Alpaco met zijn kantoren, van Izegem naar Tielt, om zo iets dichter bij zijn klanten te staan en uit te kunnen breiden.

Alpaco blijft ook zijn netwerk uitbreiden met partijen als ETT-Benelux en Engisol (process) wat ook voor een gezonde synergie zorgt.

Deze historiek toont aan dat ALPACO een sterk familiaal verleden kent, een gezonde klantgerichte politiek volgt met een filosofie gericht naar de toekomst.